Projecten

Verbreding en reconstructie viaduct Noordeloos A27/N214, project afgerond.

Rheda 2000, bouw HSL Zuid bovenbouw, project afgerond.

Project Infraspeed
Tot nu toe het grootste contract ooit door de Nederlandse staat uitgegeven. Infraspeed heeft opdracht de bovenbouw van de HSL te ontwerpen, financieren, bouwen en 25 jaar te onderhouden. WaardProject Advies heeft mede voor dit project raakvlakken in kaart gebracht.

Project Rheda2000
WaardProject Advies is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling, start-up en uitvoering van het bouwen van meer dan 150 kilometer hogesnelheidsspoor.

Het bedenken van diverse innovatieve uitvoeringstechnieken, het uitwerken van bekistinginzet, industriële bouwprocesdelen , het ontwikkelen van voortgangsrapportages en planning technieken hebben er mede voor gezorgd dat dit project met meer dan succes is afgerond.

PO11, Bouw polystyreenfabriek Lyondell, project afgerond.

Op de Maasvlakte is de (destijds) grootste polystyreen fabriek ter wereld gebouwd, in totaal is 66.000 m3 beton gestort in één jaar tijd.
Bij dergelijke projecten is een adequate voortgangscontrole essentieel voor project bewaking.

WaardProject Advies heeft voor dit project ondersteuning in de werkvoorbereiding verzorgd.

Uiteindelijk hebben diverse oplossingen en overzichten gezorgd voor een betrouwbare bewaking van het project.